dinsdag, 22. mei 2012 - 22:12

Hoogeveen vraagt minister om verlaging maximum snelheid

Hoogeveen

Het college van Hoogeveen heeft een brief gestuurd aan de minister van Infrastructuur en Milieu met het verzoek om af te zien van de geplande verhoging van de maximum snelheid van 100 naar 130 km voor de A28.

Het gaat dan om het gedeelte tussen Hoogeveen en Pesse. Ook vraagt het college om verlaging van de maximum snelheid van 130 naar 120 km voor de A37 ter hoogte van Hoogeveen.

Het college geeft als argumenten aan dat de bewoners van de wijken direct in de nabijheid van de snelwegen nu al veel geluidoverlast ondervinden van het verkeer op deze wegen. Met de toename van het verkeer en de verhoging van de snelheid neemt de overlast verder toe. Bovendien veroorzaken de kruising van de twee snelwegen en de verschillende aansluitingen in Hoogeveen op beide snelwegen een onrustig verkeersbeeld met veel afremmend en optrekkend verkeer. Met een verhoging van de maximum snelheid neemt de onrust verder toe, zeker op het traject van de A28 waar nu een maximum snelheid van 100 km/uur geldt. Behalve nadelige gevolgen voor het milieu is een verhoging van de snelheid ook niet bevorderlijk voor de verkeersveiligheid.
Provincie:
Tag(s):