woensdag, 19. december 2012 - 16:10

'Horrortherapeute' moet zelf behandeling ondergaan

Arnhem

De rechtbank Arnhem heeft woensdag 5 december een 50-jarige vrouw veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf waarvan vijf maanden voorwaardelijk voor meerdere mishandelingen en voor het uitoefenen van dwang op haar voormalig 'cliënten'. Dit heeft de rechtbank woensdag laten weten.

De vrouw heeft gedurende een ruime periode als coach/trainer opgetreden. In die hoedanigheid heeft zij haar 'cliënten' in de periode van 13 maart 2010 tot en met 25 juni 2012 mishandeld door hen onder andere in het gezicht te slaan en in het lichaam te trappen. Daarnaast dwong de vrouw haar cliënten om elkaar te slaan, haar verkeersboetes te betalen en een nieuwe auto voor haar aan te schaffen.

Vertrouwen geschaad
De rechtbank is van oordeel dat sprake is van ernstige feiten. Verdachte heeft het vertrouwen dat haar cliënten in haar stelden, op een grove wijze geschaad. Daarnaast volgt uit de verklaringen van de slachtoffers dat zij zich gekwetst voelen en dat, door hun ervaringen met verdachte, hun vertrouwen in de medemens is aangetast.

Bij het overwegen van de straf heeft de rechtbank gelet op de ernst van de feiten en rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte. De rechtbank rekent verdachte de genoemde feiten enigszins verminderd toe.

Behandeling
Als bijzondere voorwaarden zijn opgelegd dat verdachte zich onder toezicht zal stellen van de reclassering en zich zal laten behandelen. Verdachte wordt verboden contact op te nemen met twee van haar voormalig cliënten en zij mag geen handelingen meer uitvoeren op het gebied van de individuele gezondheidszorg.

Ontoerekeningsvatbaar
Gedurende de laatste periode, van 22 juni 2012 tot en met 25 juni 2012, van het handelen van de verdachte, was zij volledig ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank kan verdachte voor de feiten die zich in die periode hebben afgespeeld, daarom geen straf opleggen en krijgt ontslag van alle rechtsvervolging.

De rechtbank heeft de verdachte ook geen straf opgelegd voor overtreding van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Naar het oordeel van de rechtbank is dat feit op een zodanige wijze tenlastegelegd dat dit geen strafbaar feit oplevert.

Vrouw al weer vrij
De rechtbank komt tot een lagere straf dan door de officier van justitie is geëist, nu verdachte wordt ontslagen van alle rechtsvervolging voor een aantal feiten. De vrouw is een dag na de zitting op 5 december al door de rechtbank op vrije voeten gesteld.
Provincie:
Tag(s):