maandag, 1. oktober 2012 - 9:09

'Huishoudelijke hulp hier slechter af dan elders in Europa'

Amsterdam

De rechten van werknemers en alfahulpen in de huishoudelijke zorg zijn in Nederland veel minder goed beschermd dan in andere Europese landen. Dat blijkt uit onderzoek van de FNV / de nieuwe vakbeweging.

Huishoudelijk werkers missen vaak doodnormale arbeidsvoorwaarden als vakantiedagen of doorbetaling bij ziekte en op het gebied van beloning zijn er veel verschillen.

FNV: “Huishoudelijk werkers doen belangrijk werk. Zonder hun inzet zouden er niet zoveel Nederlandse gezinnen met tweeverdieners zijn. Vooral Nederlandse vrouwen konden zich de afgelopen decennia hierdoor ontwikkelen. Toch erkent de overheid die inzet nog steeds niet als volwaardig werk waar volwaardige rechten bij horen.”

Doorbetalen bij ziekte of bij vakantie zit er vaak niet in
Dat een grotere rol van de overheid gewenst is blijkt ook uit cijfers van bureau ADV. Dat onderzocht voor de FNV hoe de gebruikers van huishoudelijk werk aankijken tegen regelgeving en arbeidsvoorwaarden van hun werkster of alfahulp. Slechts veertien procent is precies op de hoogte van de bestaande regels. En van deze groep houdt maar een klein deel zich er aan. “De meeste werksters in het informele circuit krijgen meer dan minimumloon. Maar doorbetalen bij ziekte of bij vakantie zit er vaak niet in,” aldus Catelene Passchier. “Je merkt dat mensen het graag goed willen doen. Maar daar hebben ze de hulp van de overheid bij nodig. Die moet de bestaande regelgeving beter gaan naleven, op een manier die voor de gebruikers laagdrempelig is.”

Daarvoor zijn verschillende systemen te bedenken. Voor de FNV is een belangrijke voorwaarde dat het huishoudelijk werk wordt ingekocht bij een geregistreerde instelling. Passchier: “Dat geeft ook meer garantie dat het arbeidsrecht wordt nageleefd. Gebruikers krijgen hierdoor voordelen als een kwaliteitsgarantie, vervanging bij ziekte, de zekerheid dat risico’s goed zijn verzekerd en verlost zijn van de rompslomp van het werkgeverschap.”

Vooral niet doorbetalen bij ziekte is een probleem voor de huishoudelijk werkers zelf. “Als ik in een huis werk en ik val en ik breek een been, dan heb ik een probleem. Dan heb ik geen inkomen meer”, zegt huishoudelijk werkster Stien in het FNV-witboek. “En als ik er dan blijvend last van houd waardoor ik niet meer kan werken, dan heb ik nog een groter probleem. Mijn gezin heeft dan een probleem, want het eten en alle extraatjes worden van mijn inkomen gedaan. Als ik mijn werk niet kan doen, hebben we het echt slecht.”

Alfahulpen doen hetzelfde werk als thuiszorgmedewerkers, maar tegen veel slechtere arbeidsvoorwaarden. De groep alfahulpen groeit, want gemeenten die bezuinigen maken van thuiszorgers steeds vaker alfahulpen, met behulp van de regeling ‘dienstverlening aan huis’. Uit het onderzoek van ADV blijkt dat dertig procent van de werkgevers niet op de hoogte is van de rechten van alfahulpen. Opmerkelijk, want gemeenten zijn wettelijk verplicht om ouderen en gehandicapten goed voor te lichten over hun werkgeverstaken. FNV vindt dat alfahulpen gewaardeerd moeten worden voor hun zorgwerk en onder de cao VVT (o.a. thuiszorg) moeten vallen.

ILO-verdrag 189 ratificeert
De FNV wil in ieder geval dat de Nederlandse overheid het ILO-verdrag 189 ratificeert en opneemt in Nederlandse wetgeving. Tot die tijd zal de Vakbond van Huishoudelijk Werkers actief huishoudelijk werkers en gebruikers voorlichten over de huidige regelgeving. Alfahulpen moeten net als gewone medewerkers in de thuiszorg in loondienst komen van een thuiszorginstelling.
Provincie:
Tag(s):