maandag, 2. april 2012 - 16:21

Hulpverleningsdienst Fryslan wordt Veiligheidsregio Fryslan

Leeuwarden

Vanaf 2 april verandert Hulpverleningsdienst Fryslân in Veiligheidsregio Fryslân. De organisatie krijgt een nieuwe naam, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website.

Veiligheidsregio Fryslân is een gemeenschappelijke regeling van de 27 Friese gemeenten. De veiligheidsregio voert de gemeentelijke taken uit op het gebied van gezondheid en veiligheid van alle inwoners van Fryslân.

Samenwerking
Met deze samenwerking wil Veiligheidsregio Fryslân, namens de gemeenten, de slagkracht vergroten en de kwaliteit van de hulpverlening bij rampen en crises verbeteren. In de veiligheidsregio werken brandweer, GGD, politie en gemeenten samen voor een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen. Samenwerking, alertheid en slagvaardigheid zijn de kernbegrippen in dit werk.

De naamswijziging van Veiligheidsregio Fryslân betekent meer dan alleen een nieuwe huisstijl en nieuwe website. Veiligheidsregio Fryslân wil zich ontwikkelen tot dé netwerkorganisatie die staat voor het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van Fryslân.

Multidisciplinair
Bij een crisis zijn immers vaak meerdere hulpdiensten tegelijk betrokken. Denk aan hoogwater of uitbraak van de Mexicaanse griep. De veiligheidsregio brengt alle hulpdiensten bij elkaar en organiseert de gezamenlijke aanpak, zowel voor als tijdens een crisis.

Brandweer Fryslân en GGD Fryslân blijven gewoon bestaan onder de koepel van Veiligheidsregio Fryslân. Deze organisaties houden hun eigen naam en uiterlijk. Vanaf 2 april is de nieuwe website online: www.veiligheidsregiofryslan.nl.
Provincie:
Tag(s):