vrijdag, 20. januari 2012 - 9:52 Update: 08-07-2014 0:55

Iedereen gaat erop achteruit in 2012

Den Haag

Ondanks een lichte stijging van de bruto lonen gaat niemand er in 2012 netto op vooruit. Niet alleen de werkende Nederlanders voelen de crisis in hun portemonnee, ook bijstandsgerechtigden gaan er in 2012 op achteruit.

Zelfs nog meer dan met Prinsjesdag werd verwacht. Dat blijkt uit de koopkrachtberekeningen van het Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Het Nibud biedt, in samenwerking met Wijzer in geldzaken, mensen zicht op hun koopkrachtdaling met de lancering van de Nibud Koopkrachtberekenaar.

Een koopkrachtdaling van 1% of 2% is dit jaar geen uitzondering. Dit betekent dat huishoudens enkele tientjes tot meer dan 100 euro per maand minder te besteden hebben. Het instituut adviseert heel Nederland om met zijn geldzaken aan de slag te gaan en deze koopkrachtdaling zo veel mogelijk onder controle te krijgen.

Ouders ondanks aangepaste regel in de min
In tegenstelling tot eerdere beleidsplannen behouden ouders met 3 of meer kinderen recht op het kindgebonden budget. Zij zullen wel aanzienlijk minder krijgen dan in 2011. Voor een paar met 2 kinderen, beide werkend en een totaal inkomen van 60.000 euro, daalt de koopkracht met 29 euro per maand. Traditionele kostwinnersgezinnen met een bruto jaarinkomen van 35.000 euro en 2 kinderen, gaan er nog veel meer op achteruit. Zij moeten rekening houden met een koopkrachtdaling van zo’n 56 euro per maand. Als werkende ouders dit jaar gebruik maken van kinderopvang, kan hun koopkracht met ruim 150 euro per maand dalen.

Premie zorgverzekering hoger dan verwacht
Op Prinsjesdag werd verwacht dat de premie voor de basisverzekering zou stijgen met enkele euro’s per maand. Inmiddels blijkt de stijging echter sterker dan verwacht (een stijging van 6% t.o.v. 2011). Alle 18-plussers zullen deze stijging dus in hun portemonnee voelen. Naast het feit dat de premie zwaarder op het budget drukt, wordt er in het basispakket minder vergoed. Hierdoor zullen bepaalde zorgkosten voor eigen rekening komen. Het Nibud wil benadrukken dat het aanvragen van zorgtoeslag in veel gevallen noodzakelijk kan zijn.

Enorme inkomensdaling voor bijstandsgerechtigden met werkende gezinsleden
Alle bijstandsgerechtigden moeten dit jaar rekening houden met een koopkrachtdaling van 1,2 tot 2,5%. Daarnaast kunnen gezinsleden vanaf 2012 niet meer een individuele bijstandsuitkering aanvragen: de inkomsten van alle gezinsleden tellen mee.

Doorwerken na 57 niet langer gestimuleerd
Werknemers tot 57 jaar hebben recht op arbeidskorting. Werknemers van 57 en ouder ontvingen tot dit jaar méér arbeidskorting dan 57-minners, om te stimuleren dat zij aan het werk blijven. Hoe hoger de leeftijd, hoe hoger de arbeidskorting. Deze regeling is dit jaar echter afgeschaft. Daarnaast neemt de doorwerkbonus aanzienlijk af in 2012. Deze heffingskorting is bedoeld om 62- t/m 64-jarigen te stimuleren te blijven werken. Voor een 63-jarige kunnen deze maatregelen een inkomensdaling van 108 euro per maand betekenen.
Categorie:
Tag(s):