dinsdag, 30. oktober 2012 - 15:37

IGZ: Kwaliteit zorg particuliere klinieken steeds beter

Den Haag

Het aantal behandelingen in particuliere klinieken is in 2011 gestegen ten opzichte van 2010. De zorg die ze leveren wordt gemiddeld steeds beter. Er zijn echter nog steeds een aantal specifieke risico's, onder andere op het gebied van infectiepreventie en de zorgzwaarte van patiënten. Dat blijkt uit de vierde jaarlijkse rapportage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over de prestaties van particuliere

In 2011 behandelden particuliere klinieken een half miljoen patiënten die bijna driekwart miljoen behandelingen ondergingen. Het aantal behandelingen en de zorgzwaarte van de behandelde patiënten is in 2011 opnieuw gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal klinieken dat kinderen beneden de 18 jaar behandelt is gestegen en er zijn ook meer kinderen behandeld, het behandelaanbod aan kinderen is wel zeer divers. Het aantal particuliere klinieken groeit weliswaar nog licht, maar deze groei zit vooral in de toename van het aantal locaties, waarmee grotere organisatie
Provincie:
Tag(s):