dinsdag, 10. januari 2012 - 12:50

Immi- en emigratie in 2011 naar nieuwe recordhoogte

Den Haag

Per 1 januari 2012 telt Nederland ruim 16,7 miljoen inwoners. In 2011 kwamen er per saldo 72 duizend inwoners bij. Dat waren er 9 duizend minder dan in 2010. In 2011 waren er meer immigranten en emigranten dan in 2010, maar minder geboorten.

In 2011 bereikte de immigratie een recordhoogte van 160 duizend mensen. Er kwamen 6 duizend immigranten meer naar Nederland dan in 2010. De in 2006 ingezette toename van het aantal immigranten zet daarmee door. De groei zit vooral in de immigratie vanuit de lidstaten van de Europese Unie, zowel de nieuwe als de oude.

Ook de emigratie nam toe. Er vertrokken 133 duizend personen naar het buitenland, 12 duizend meer dan in 2010. Na een sterke daling vanaf 2007 steeg het aantal emigranten de afgelopen twee jaar weer.

De bijdrage van migratie aan de bevolkingsgroei was in 2011 kleiner dan het jaar ervoor. Met 27 duizend lag het migratiesaldo 6 duizend lager dan in 2010.
Provincie:
Tag(s):