vrijdag, 6. april 2012 - 16:12

Informatiedag over immaterieel erfgoed in Zeeland

Op zaterdag 21 april 2012 organiseert de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) in Kamperland ‘Ingelijst – levend erfgoed op de lijst: een informatiedag over immaterieel erfgoed in Zeeland’.

De dag is bedoeld voor leden van verenigingen, museummedewerkers en beleidsmakers op dit terrein.

Diverse sprekers gaan in op actuele ontwikkelingen rond immaterieel erfgoed, zowel landelijk als in Zeeland. Het gaat niet alleen om typische Zeeuwse gebruiken maar ook om tradities van migranten en nieuwkomers in de Zeeuwse samenleving.

2012 is uitgeroepen tot Jaar van het Immaterieel Erfgoed. Naar verwachting zal de staatssecretaris dit jaar de UNESCO Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed ondertekenen. Als uitvloeisel daarvan zal een nationale lijst van immaterieel erfgoed worden opgesteld. Voor zover dat al mogelijk is, krijgen de organisaties tijdens de bijeenkomst op 21 april informatie over de wijze waarop zij, als zij dat willen, immaterieel erfgoed kunnen voordragen voor deze lijst. Ook besteden diverse sprekers aandacht aan de knelpunten die organisaties ervaren bij het levend houden van ‘hun’ traditie. Hoe kunnen verenigingen jongeren aan zich binden? En wie weet de weg als er fondsen geworven moeten worden?

De dag wordt afgewisseld met een levend(ig)e galerie met presentaties en voorstellingen rond de vele facetten van immaterieel erfgoed in Zeeland.
Deze dag wordt aangeboden door de SCEZ en is specifiek bestemd voor leden van verenigingen, museummedewerkers en beleidsmakers op dit terrein. Deelname alleen na voorafgaande aanmelding (tot 14 april 2012) bij: ja.pleijte@scez.nl. Meer informatie over het programma op: www.scez.nl/immaterieelerfgoed
Provincie:
Tag(s):