vrijdag, 26. oktober 2012 - 14:02

Inhuren niet-Europese werknemers wordt minder makkelijk

Den Haag

Het wordt voor werkgevers vanaf volgend jaar minder makkelijk om werknemers van buiten de Europese Unie in te huren. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vrijdag laten weten.

Zo is een tewerkstellingsvergunning voortaan nog maar één jaar geldig en kan een vergunning worden geweigerd als een werkgever in het verleden is veroordeeld voor het overtreden van arbeidswetgeving, zoals de Arbowet.

Het kabinet vindt het onwenselijk dat werknemers van buiten de Europese Unie worden aangenomen, terwijl er in Nederland nog een half miljoen mensen met een uitkering zijn die kunnen werken.

De voorwaarden voor een vergunning voor buitenlandse werknemer worden daarom aangescherpt. Vanaf volgend jaar verplicht de wet werkgevers marktconform loon te betalen.

Als blijkt dat werkgevers in een sector te weinig naar Nederlandse werknemers of werknemers van binnen de Europese Unie zoeken dan kan de minister voor die sector een quotum vaststellen.

Ook kan een werknemer van buiten de Europese Unie straks pas na vijf jaar in Nederland te hebben gewerkt zonder vergunning aan de slag. Nu is dat na drie jaar.

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de aangescherpte Wet arbeid vreemdelingen. De wet gaat in als de Tweede en Eerste Kamer met het wetsvoorstel hebben ingestemd.
Provincie:
Tag(s):