dinsdag, 13. november 2012 - 16:29 Update: 08-07-2014 0:45

Inkomens in publieke sector aan banden

Mensen met een topinkomen in de (semi)publieke sector mogen vanaf 1 januari 2013 niet meer verdienen dan 130 procent van het salaris van een minister. Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet normering topinkomens (WNT).

Naast het maximum inkomen regelt de wet een maximum ontslagvergoeding van 75.000 euro en een verbod op bonussen, winstdelingen en andere vormen van variabele beloning.

Het maximum inkomen (130 procent van het ministerssalaris) ligt op 187.340 euro salaris plus onkosten en pensioenbijdrage, samen 228.599 euro.

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vindt het van groot belang dat er nu een wettelijk kader is dat topinkomens in de publieke sector aan banden legt. Bij de behandeling van de wet in de Eerste Kamer gaf hij aan dat deze wet een belangrijk fundament legt voor de afspraak in het regeerakkoord om het maximum inkomen in de (semi)publieke sector nog verder te verlagen tot het ministerssalaris.
Categorie:
Tag(s):