maandag, 25. juni 2012 - 16:17

Inrichtingsplan Nationale Politie in consultatie

Den Haag

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft maandag het concept Inrichtingsplan Nationale Politie ter consultatie toegestuurd aan de burgemeesters en officieren van justitie en andere bij de politie betrokken partijen zoals de vakbonden. Dit meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie maandag.

Oorspronkelijk zou de consultatie pas plaatshebben na aanvaarding van de nieuwe Politiewet door de Eerste Kamer. Omdat de Eerste Kamer het concept-inrichtingsplan graag wil ontvangen voor de plenaire wetsbehandeling, heeft minister Opstelten besloten het inrichtingsplan nu al ter consultatie aan te bieden.

Pas na de consultatie wordt het inrichtingsplan door de minister definitief vastgesteld. Het inrichtingsplan geeft de organisatiestructuur van de nationale politie weer. Het beschrijft de inrichting van de regionale eenheden, de landelijke eenheid en het politiedienstencentrum.

Daarnaast wordt aangegeven op welke manier de politie ten dienste staat van het gezag van burgemeesters en officieren van justitie bij de handhaving van de openbare orde en de opsporing van strafbare feiten.
Provincie:
Tag(s):