zondag, 15. januari 2012 - 10:19

Inritborden op boerenerven verbeteren verkeersveiligheid aanzienlijk

Lelystad

De provincie Flevoland heeft onderzoek laten doen onder agrarische bedrijven in de Noordoostpolder die gebruikmaken van een speciaal ontwikkeld inritbord. 'Dit ‘inritbord voor boerenerven’ duidt aan dat vrachtauto’s op het erf kunnen keren', meldt de provincie Flevoland.

Daarmee voorkomt het bord dat vrachtautochauffeurs achteruit het boerenerf insteken, een gevaarlijke manoeuvre, vooral tijdens duisternis.

Uit het onderzoek blijkt dat de verkeersveiligheid bij inritten van agrarische bedrijven aanzienlijk is verbeterd. Het eerste exemplaar van het onderzoek is afgelopen donderdag 12 januari overhandigd aan de initiatiefnemer voor de inritborden agrarisch ondernemer Gerard Langebeeke, bestuurslid van LTO Noord.

In opdracht van de provincie Flevoland heeft de Grontmij de werking van het inritbord onderzocht. Doel van het onderzoek was om vast te stellen of het bord daadwerkelijk effectief is. Van de circa 350 agrarische bedrijven waar het inritbord is geplaatst, hebben 189 bedrijven meegewerkt aan dit onderzoek.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek:
1. Van de ondervraagden geeft 93% aan dat er een verbetering van de verkeerssituatie heeft plaatsgevonden bij de inrit. Minder manoeuvrerende vrachtauto’s en een duidelijker situatie;
2. De borden hebben geleid tot een afname van ruim 400 kerende vrachtwagens per dag op de openbare weg in oogsttijd;
3. Waardering voor het bord is hoog, er wordt door verschillende respondenten gevraagd of het bord breder toegepast zou kunnen worden op bijvoorbeeld bedrijventerreinen of agrarische gebieden elders;
4. De borden waren voor ondernemers aanleiding hun erf beter geschikt te maken voor vrachtwagens;
5. Wel bleek dat de borden niet door alle chauffeurs wordt begrepen. Voor buitenlandse chauffeurs ontstaat onduidelijkheid omdat men denkt een ‘rondje’ te kunnen rijden wat niet altijd mogelijk is.

Gedeputeerde Lodders is blij met de positieve uitkomsten: “Wij proberen er samen met LTO Noord, de politie en de gemeenten alles aan te doen om de provinciale wegen zo veilig mogelijk te houden voor alle weggebruikers. Daarom zijn we ook blij met het initiatief van de heer Langebeeke. Het is belangrijk dat agrarische sector zelf meedenkt over verkeersveiligheid.”

Uit het rapport blijkt dat de inritborden dat effect hebben gehad. De verkeersveiligheid bij inritten is aanzienlijk toegenomen. In 2007 zijn de eerste borden geplaatst. Inmiddels wordt dit bord nu gebruikt door ruim 300 agrariërs in Flevoland, van wie het merendeel in de gemeente Noordoostpolder.

Dit initiatief van Gerard Langebeeke was ook een van redenen voor de politie om hem verkeersveiligheidsprijs 2011 toe te kennen. Deze is hem afgelopen vrijdag samen met het rapport uitgereikt.
Provincie:
Tag(s):