vrijdag, 30. maart 2012 - 9:38

Inspectie geeft bevel tot sluiting aan Medisch Centrum Biltstraat

Utrecht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft ZBC Medisch Centrum Biltstraat het bevel gegeven om per direct de operatiekamers inclusief bijbehorende voorzieningen te sluiten en de autoclaaf buiten werking te stellen.

De inspectie is van oordeel dat de situatie bij het ZBC op het gebied van hygiëne, infectiepreventie en medicatieveiligheid gevaar veroorzaakt voor de patiëntveiligheid.

In het ZBC Medisch Centrum Biltstraat in Utrecht worden verschillende operatieve ingrepen uitgevoerd, waaronder abortushulpverlening, plastisch chirurgische ingrepen en dentale extracties.

Eerder bezocht de inspectie het ZBC het Medisch Centrum Biltstraat. De inspectie concludeerde toen dat Medisch Centrum Biltstraat niet op alle onderdelen voldeed aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. De inspectie heeft toen Medisch Centrum Biltstraat opdracht gegeven de tekortkomingen op de OK aantoonbaar op te lossen en een plan van aanpak op te stellen om de overige tekortkomingen op te heffen. Ook diende het ZBC een hygiëne audit uit te voeren en de uitkomsten hiervan aan de inspectie te rapporteren.

Op 28 maart 2012 besloot de inspectie een onaangekondigd bezoek te brengen aan Medisch Centrum Biltstraat, omdat de inspectie nog geen rapportage had ontvangen. De inspectie constateerde tijdens dit bezoek dat het ZBC onvoldoende maatregelen had getroffen om de tekortkomingen op te heffen. De inspectie stelde vast dat er geen adequaat hygiëne- en infectiepreventiesysteem aanwezig is en dat een verantwoord medicatiebeheer ontbreekt. De inspectie is van oordeel dat deze situatie direct gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van patiënten oplevert. De inspectie heeft ZBC Medisch Centrum Biltstraat daarom het bevel gegeven om de OK’s en bijbehorende voorzieningen per direct te sluiten en de autoclaaf buiten gebruik te stellen.

Het bevel wordt pas opgeheven wanneer de inspectie heeft kunnen vaststellen dat de vereiste verbeteringen zijn gerealiseerd en ZBC Medisch Centrum Biltstraat weer voldoet aan de gestelde eisen van verantwoorde zorg.
Provincie:
Tag(s):