maandag, 19. maart 2012 - 10:27

Inspectie op de hoogte van gedwongen castraties in de jaren '50

De inspectie voor de zwakzinnigenzorg was in de jaren '50 op de hoogte van het feit dat instellingen in Brabant en Limburg patiënten castreerden. Dit blijkt uit notulen van vergaderingen uit die tijd, zo schrijft De Limburger maandag.

De krant meldt dat bij vergaderingen van vertegenwoordigers van Limburgse en Brabantse Katholieke psychiatrische instellingen ook altijd iemand van de inspectie aanwezig was. Tijdens deze vergaderingen werd openlijk gesproken over castraties.

Directeuren van deze instellingen vonden het niet nodig om ouders vooraf in te lichten bij castraties van minderjarigen. Tevens blijkt ook uit de gespreksverslagen dat meerderjarigen zelf toestemming moesten geven, maar dat er in de praktijk van vrijwilligheid weinig sprake was. De instellingen gingen er vanuit dat de patiënt toch niet besefte waar hij goedkeuring voor gaf.

Afgelopen weekend meldde NRC Handelsblad dat in 1956 in huize Padua in Boekel een minderjarige jongen werd gecastreerd om hem van zijn homoseksualiteit af te helpen. Kort daarvoor had deze jongen zich bij de politie gemeld als slachtoffer van ontucht in een internaat in het Gelderse Harreveld.

De berichtgeving over deze zaak in NRC Handelsblad is voor Tweede-Kamerleden aanleiding om om een hoorzitting met Wim Deetman te vragen. Hij leidde de commissie die seksueel misbruik binnen de kerk onderzocht.

Eerder had de commissie-Deetman verklaard geen aanknopingspunten te hebben gevonden voor verder onderzoek naar de vermeende castratie van kinderen in de jaren '50.

Een melder, NN1 genoemd, had ontucht met en castratie van weeskinderen gemeld bij de commissie. Die melding bevatte ''onderzoekstechnisch weinig aanknopingspunten voor verder onderzoek'', zo schrijven verschillende media.
De commissie heeft dan ook niets met de melding gedaan.
Provincie:
Tag(s):