dinsdag, 13. maart 2012 - 14:21

Instituut voor homoseksualiteit Schorer vraagt faillissement aan

Amsterdam

De Raad van Toezicht en de Bestuurder van Schorer, het Nederlands instituut voor homoseksualiteit, gezondheid en welzijn, hebben afgelopen woensdag (7 maart 2012) na ampel beraad moeten besluiten faillissement aan te vragen. Dinsdag 13 maart 2012 wordt het faillissement uitgesproken.

Wegens teruglopende subsidie is de stichting niet meer in staat een kostendekkende exploitatie te realiseren. De gemeente Amsterdam heeft de subsidie voor buddyzorg met ingang van 1 januari 2012 beëindigd.

Hierdoor is een gat in de exploitatie voor 2012 ontstaan van ruim 350.000 euro. Daarnaast brengt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met ingang van 2013 de subsidie voor preventie terug met ruim 650.000 euro. Hierdoor is Schorer niet in staat haar activiteiten voort te zetten.

Gestreefd is om een fusie te bewerkstelligen met SOA Aids Nederland om een basis voor de toekomst te leggen en de programma's te kunnen continueren. De fusie is echter niet gelukt. Dit mede vanwege de omvang van de boventalligheid in de personele bezetting van Schorer en de onzekerheden over de subsidieverlening voor de komende jaren.

Het onderbrengen van programma's van Schorer bij collega-instituten is eveneens niet gelukt wegens financiële onzekerheden en de kosten van het sociaal plan. Schorer heeft ca. 35 mensen in dienst. Zij vallen na het faillissement onder het UWV. De kosten voor een sociaal plan kunnen niet opgebracht worden uit de continuïteitsreserve van de stichting.
Provincie:
Tag(s):