dinsdag, 18. september 2012 - 12:14

'Intensieve veehouderij in Brabant stoot te veel ammoniak uit'

Uit een rapportage van de provincie Brabant blijkt dat in 2010 en 2011 meer dan de helft van de onderzochte bedrijven in overtreding waren.

Milieudefensie ziet in het hoge aantal overschrijdingen een bevestiging dat de intensieve veehouderij niet verduurzaamt. Hugo Hooijer van Milieudefensie: “Megastallen zijn concentratiepunten van milieuproblemen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Als we echt willen verduurzamen moeten we naar kleinschaligere veehouderij, waarmee we niet meer mest produceren dan het land aankan.”

Amoniakuitstoot bedreigt de biodiversiteit en vervuilt de lucht en het grondwater. Daarnaast veroorzaakt ammoniakuitstoot stankoverlast.

Er is veel discussie over het verduurzamen van de veehouderij. “Nu blijkt dat zelfs de wettelijke normen niet gehaald worden", aldus Hooijer. “Terwijl we juist duurzamer moeten produceren. Het roer moet echt om, dat betekent verder kijken dan luchtwassers maar werken aan een veehouderij die niet meer van het land vraagt dan het aankan.”
Provincie:
Tag(s):