maandag, 3. september 2012 - 19:21

Internationaal scholenproject over de Tweede Wereldoorlog

Krabbendijke

Leerlingen van de Gesamtschule uit Oberhausen (Duitsland) bezoeken donderdag 6 en vrijdag 7 september leerlingen van het Calvijn College Krabbendijke.

Ze beginnen deze week aan de pilot van een internationaal samenwerkingsproject over de Tweede Wereldoorlog: ‘the untold story’. Het project zal gaan bestaan uit digitale en fysieke uitwisselingen tussen de Zeeuwse en Duitse leerlingen. Tijdens deze twee dagen maken de leerlingen fysiek kennis met elkaar. Zij volgen samen een speciaal WO II-programma met bezoeken aan oorlogsmonumenten en het museum Polderhuis Westkapelle.

Naar aanleiding van het door het Polderhuis ontwikkelde project ‘Memories to share’ is de vraag vanuit het onderwijs gekomen naar een educatief project over hetzelfde thema: verhalen van ooggetuigen. Vanaf mei 2011 zijn leerkrachten daartoe begonnen met het leggen van contacten met andere scholen in Zeeland en in andere landen. De Gesamtschule wilde graag over dit thema met een Zeeuwse school samenwerken en nodigde het Calvijn College dit voorjaar uit voor een kennismakingsbezoek met de school.

De leerkrachten van de twee scholen hebben daarna verschillende leerlingenopdrachten gemaakt en deze geplaatst op het Europees platform eTwinning¹. Leerlingen oriënteren zich hierbij op het thema en krijgen vervolgens de opdracht om een interview te houden. De interviews houden de leerlingen met ooggetuigen die de oorlog hebben meegemaakt. Of ze interviewen mensen van de generatie daarna, die de verhalen gehoord hebben. Over hun opdrachten en ervaringen kunnen de leerlingen met elkaar van gedachte wisselen via eTwinning. Een fysieke uitwisseling tussen de samenwerkende scholen leert de leerlingen de oorlogsgeschiedenis in beide landen kennen.

De Zeeuwse leerlingen hebben tijdens het tweede leerjaar bij de geschiedenislessen de Tweede Wereldoorlog behandeld en verdiepen zich bij het project dan verder in dit thema. De Duitse leerlingen kiezen op hun school voor een project dat ze interessant vinden en werken daar gedurende het schooljaar aan. De leerlingen zijn 13 en 14 jaar oud.

De pilot wordt gedurende het schooljaar 2012/2013 ontwikkeld. Scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeland en in België, Frankrijk en Engeland zullen uitgenodigd worden om daarna aan dit project mee te werken. Het streven is om drie buitenlandse scholen met drie Zeeuwse scholen te laten samenwerken. De opdrachten kunnen op verschillende schoolniveaus worden gemaakt. Er wordt daarbij samenwerking gezocht met de culturele instellingen van Zeeland en in het buitenland, bijvoorbeeld voor het aanleveren van bronnenmateriaal.
In mei 2015 zal het project worden afgesloten.
Provincie:
Tag(s):