maandag, 2. april 2012 - 21:13

Internationale milieuconferentie naar Noord-Nederland

Assen

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen zijn op 20, 21 en 22 september gastheer van ENCORE 2012. Vertegenwoordigers uit 111 Europese regio’s hebben het op deze internationale conferentie over het milieu. Er zijn lezingen, workshops en excursies over verschillende milieuthema’s. Zo gaat het bijvoorbeeld over energie, klimaatverandering en duurzaamheid.

Dit jaar is de tiende keer dat de ENCORE-conferentie plaatsvindt. ENCORE staat voor Environmental Conference of the Regions of Europe en is een politiek forum voor Europese milieugedeputeerden en -ministers. Zij kijken hoe ze beter kunnen samenwerken op het gebied van milieu en duurzaamheid in Europa. De uitkomsten van de conferentie geven richting aan het milieubeleid van het Europees Parlement.

Laurentien van Oranje-Nassau treedt op 21 september de hele dag op als dagvoorzitter. Dat doet zij vanuit haar professionele expertise op het gebied van duurzaamheid. Gastvrouw is Tanja Klip-Martin, gedeputeerde in Drenthe en tijdelijk voorzitter van ENCORE. De Europese Commissaris voor Milieu Janez Potocnik is één van de keynote sprekers.

Op donderdag 20 september ontvangen gedeputeerde Tanja Klip-Martin en burgemeester Sicko Heldoorn van Assen de gasten in het Drents Museum. Daar krijgen zij een kort welkomstprogramma. Op vrijdag 21 september spreken gedeputeerden en ministers met elkaar over lokale
milieuproblematiek. Belangrijke onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder andere klimaatverandering, energie, bodem en water. Ook is er aandacht voor biodiversiteit en het duurzaam omgaan met voedsel en grondstoffen.

Op 22 september kunnen de gasten deelnemen aan verschillende excursies. Zij kunnen naar de radiotelescoop van Lofar in Dwingeloo, de Eemshaven bij Delfzijl of naar de ‘Blauwe Diamant’, de stadsgrachten van Leeuwarden.
Provincie:
Tag(s):