dinsdag, 17. juli 2012 - 18:48

Inwoners Aa en Hunze zijn tevreden over woonomgeving

Gieten

Inwoners van Aa en Hunze zijn tevreden over hun woonomgeving en zijn redelijk tevreden met het voorzieningenniveau in hun dorp. Ook voelen inwoners zich verbonden met hun dorp. Dat blijkt uit het leefbaarheidsonderzoek dat de gemeente Aa en Hunze in mei 2012 heeft gehouden.

De uitkomsten van het onderzoek, naast ook de input die komt uit de dorpenronde, benut de gemeente voor het ontwikkelen van nieuw voorzieningenbeleid. Voor dit onderzoek zijn ruim 8.000 inwoners uitgenodigd om deel te nemen. Een kleine 900 inwoners heeft meegedaan. Dat is geen grote opkomst, maar wel genoeg voor het trekken van conclusies op gemeenteniveau. Ook kunnen er vergelijkingen tussen grote en kleine dorpen worden getrokken. Uitspraken op dorpsniveau zijn door deze opkomst helaas niet voor elk dorp te maken.
Uitkomsten

De uitkomsten laten zien dat de tevredenheid van onze inwoners met de woonplaats hoog is (87%). Ook de verbondenheid met het eigen dorp is hoog (42% zeer verbonden, 32% een beetje verbonden). Inwoners zijn redelijk tevreden met het voorzieningenniveau in hun dorp (63%). Wat er niet is, wordt zelden gemist. Van veel groter belang dan de aanwezigheid van de voorzieningen in een dorp, is de tevredenheid over het voorzieningenniveau in het dorp. Deze is het hoogst in de grotere dorpen (die veel voorzieningen hebben), maar is in de kleinste dorpen (waar geen of nauwelijks voorzieningen zijn) juist weer groter dan in de middelgrote dorpen. Daar blijkt dat niet het ontbreken, maar het dreigen te verdwijnen van voorzieningen pijn doet.
Mooie woonomgeving belangrijk

De meeste inwoners redden zich prima. Een kleine groep inwoners dreigt buiten de boot te vallen, dat zijn de ouderen en de niet-mobielen. Bijna 9 op de 10 inwoners van Aa en Hunze kunnen op ieder moment van de dag beschikken over een auto. Meer dan vroeger zijn inwoners bereid te reizen voor werk, boodschappen en vrijetijdsbesteding. De rust en ruimte, de natuur en het landschap en het hebben van een huis met tuin zijn voor de meeste inwoners van Aa en Hunze belangrijker ‘voor het leven in een dorp’ dan de aanwezige voorzieningen.
Provincie:
Tag(s):