dinsdag, 3. januari 2012 - 19:50

Inwonertal De Wolden toegenomen

Zuidwolde

Op 1 januari 2012 telde de gemeente De Wolden 23.760 inwoners. Daarmee is het aantal inwoners van De Wolden het afgelopen jaar met 137 personen toegenomen.

In 2010 was er sprake van een toename van 51 personen. Bij de start van De Wolden in 1998 telde de gemeente 23.310 inwoners. Het college van burgemeester en wethouders is verheugd over deze stijging.

In 2011 zijn er 172 kinderen geboren en hebben 948 personen zich gevestigd in De Wolden. Vorig jaar zijn er 225 mensen overleden en 773 personen vertrokken naar een andere woonplaats.

Het aantal vertrekkende inwoners is vrijwel gelijk aan 2010. Het aantal vestigingen ligt ruim 12% hoger ten opzichte van 2010.
Provincie:
Tag(s):