zaterdag, 21. juli 2012 - 17:42 Update: 08-07-2014 0:48

Inzicht in de brandbaarheid van Veluws natuurgebied

De brandbaarheid van de natuur op de Veluwe is de afgelopen drie maanden in kaart gebracht door vier bosbouwstudenten van Hogeschool Larenstein en Austin University in Texas.

Zij hebben dit uitgevoerd op basis van een bestaand Amerikaans onderzoek. De studenten deden dit onder begeleiding van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, in nauwe samenwerking met de Wageningen Universiteit, de Austin University en diverse natuurbeherende instanties.

Vuurfront in de tijd berekenen
De resultaten van het onderzoek naar brandbaarheid van de natuur zijn rechtstreeks te koppelen aan het natuurbrandverspreidingsmodel. Dit model kan de verspreiding van het vuurfront in de tijd berekenen aan de hand van een aantal meteorologische gegevens, topografische kaart en brandstofmodellen (met een overzicht van de brandbaarheid per type natuur). Door de beelden aan dit model te koppelen, krijgen we een realistischer beeld van de werkelijke situatie.

De gegevens kunnen ook in de praktijk worden gebruikt, tijdens een echte natuurbrand om in te kunnen schatten wat de brandbaarheid is van het gebied. Ook kunnen organisaties dit gebruiken om maatregelen te nemen in de natuur om het `veiliger' te maken door bijvoorbeeld een minder brandbaar type vegetatie rondom een camping aan te planten of juist brandbare vegetatie weg te laten in de dichte omgeving.

Pilot voor de rest van Nederland
Met de gegevens kan bovendien naderhand gedegen natuurbrandonderzoek gedaan worden naar het onstaan van brand en de manier waarop de brand zich heeft gedragen. Een prachtige pilot op de Veluwe en veelbelovend voor de rest van Nederland, aldus de onderzoekers. De brandbaarheid van de Veluwe is nu in kaart gebracht, maar dit moet ook voor andere landschappen gebeuren in Nederland, zoals duin en veen.


De uitkomsten van het onderzoek en de ontdekkingen die de studenten hebben gedaan in het veld, worden op dit moment geanalyseerd en worden eind 2012 gepresenteerd tijdens een internationaal congres in Amerika.
Categorie:
Tag(s):