donderdag, 9. augustus 2012 - 15:40

IQ-Partij mag niet meedoen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen

Den Haag

De IQ-Partij niet mee mag doen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dat blijkt vandaag in een uitspraak van de De Raad van State.

Het hoofdstembureau had de kandidatenlijst op 3 augustus jl. ongeldig verklaard, omdat een bewijs van betaling van de waarborgsom ontbrak. Op grond van de Kieswet zijn nieuwe partijen verplicht een waarborgsom te betalen om mee te kunnen doen aan de verkiezingen.

Tegenwerking
De IQ-Partij stelde meteen na de ongeldigverklaring van de kandidatenlijst beroep in bij de Raad van State. Zij vond dat het hoofdstembureau haar had tegengewerkt bij het inleveren van de kandidatenlijst waardoor de partij slechts in één kieskring kan deelnemen aan de verkiezingen. Om die reden kan haar niet worden verweten dat zij de waarborgsom niet heeft betaald, aldus de IQ-Partij.

slechts zes namen van kandidaten
In zijn uitspraak overweegt de Raad van State dat het de verantwoordelijkheid is van degene die de kandidatenlijst inlevert dat de lijsten voldoen aan de eisen van de Kieswet. Als de IQ-Partij wilde deelnemen aan de verkiezingen in alle kieskringen, had zij voor alle twintig kieskringen een kandidatenlijst moeten indienen en op ieder van die kieslijsten meer dan dertig namen van kandidaten moeten vermelden.

Op de dag dat de kandidatenlijsten moesten worden ingeleverd, dinsdag 31 juli, beschikte de IQ-Partij slechts over een kandidatenlijst waarop zes namen van kandidaten waren vermeld. Dat is naar het oordeel van de Raad van State de IQ-Partij zelf aan te rekenen, waarbij in het midden kan blijven of het hoofdstembureau de IQ-Partij voldoende behulpzaam is geweest.

Geen bewijs op tafel
Naar het oordeel van de Raad van State was de IQ-Partij gehouden de waarborgsom te voldoen en daarvan binnen de geldende termijn een bewijs over te leggen aan het hoofdstembureau. Zij heeft dat niet gedaan, waardoor het hoofdstembureau haar kandidatenlijst terecht ongeldig heeft verklaard, aldus de hoogste bestuursrechter.
Provincie:
Tag(s):