maandag, 8. oktober 2012 - 10:48

Jeugdzorg: in het hart geraakt door onderzoeksresultaten Samson

Den Haag

De overheid en Jeugdzorg Nederland zijn tekortgeschoten in hun toezicht op jeugdinstellingen, met het gevolg dat er kinderen misbruikt zijn. Dat is één van de conclusies van een onderzoekscommissie onder leiding van Rieke Samson, oud-officier van justitie.

Jeugdzorg Nederland zegt in een reactie op het onderzoek van de Commissie Samson in het hart te zijn geraakt en betreurt ten zeerste dat jongeren binnen de jeugdzorg worden geconfronteerd met seksueel misbruik.

Jeugdzorg Nederland benadrukt dat bij misbruik door medewerkers altijd aangifte wordt gedaan bij de politie. Uit de rapportage van de Commissie Samson blijkt dat meer dan 70% van het misbruik plaatsvindt tussen jongeren onderling of buiten het toezicht van instelling of pleegouders. Om het probleem in de volle breedte aan te pakken heeft de jeugdzorg oud-minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet gevraagd om een onafhankelijke Commissie te leiden gericht op het voorkomen van seksueel misbruik.

Ans van de Maat, bestuurder en woordvoerder Jeugdzorg Nederland: "Elk kind dat in Nederland te maken krijgt met seksueel misbruik, is er één te veel. Zeker als het gaat om kinderen die in de Jeugdzorg zitten. Om die reden zijn we blij met het onderzoek van commissie Samson, maar tegelijkertijd in het hart geraakt door de uitkomsten. Het is triest om te constateren dat zoveel kinderen slachtoffer zijn geworden van misbruik onderling, maar ook door volwassen aan wie de zorg over hen was toevertrouwd. Elk kind dat dat is overkomen bied ik hierbij namens de jeugdzorg mijn excuses aan."

Aanpak
Staatssecretaris Veldhuijzen Van Zanten (VWS) verplicht medewerkers in de Jeugdzorg om over een VOG te beschikken. Deze verplichting is middels een wijziging in de Wet verplichte meldcode geregeld. De Nota van wijziging hierop is op 8 oktober 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd. De VOG wordt ingezet als middel tegen geweld en misbruik door professionals en maakt onderdeel uit van de brede aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Provincie:
Tag(s):