donderdag, 31. mei 2012 - 9:10

Jodiumtabletten worden vervangen

Regio

De houdbaarheid van de jodiumtabletten die inwoners van (delen van) de gemeenten Bergen op Zoom, Borsele, Goes, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Roosendaal, Sluis, Terneuzen, Vlissingen en Woensdrecht sinds maart 2010 op kunnen halen, verloopt in juni 2012.

Vanaf 1 juni 2012 worden de oude jodiumtabletten vervangen en kunnen nieuwe jodiumtabletten op de gemeentehuizen opgehaald worden. Jodiumtabletten bieden bescherming aan inwoners tegen radioactief jodium dat bij een kernongeval kan vrijkomen.

Er is een aantal veranderingen in de nieuwe jodiumtabletten ten opzichte van de jodiumtabletten die in 2010 zijn verstrekt. Met het beschikbaar stellen van jodiumtabletten in 2010, sloot de Nederlandse overheid aan bij de werkwijze van België, waar toen al jodiumtabletten vooraf werden verspreid aan inwoners.

In 2011 heeft België haar campagne rondom jodiumtabletten vernieuwd. De Nederlandse overheid sluit ook nu weer aan bij België. Op basis van onderzoek is het advies met betrekking tot de leeftijdsgrens voor inname van jodiumtabletten nu in beide landen verlaagd van 45 jaar naar 40 jaar. Het advies blijft: hoe jonger, hoe belangrijker om zich tegen de negatieve effecten van radioactief jodium te beschermen.

Boven 40 jaar is het advies - op basis van onderzoeken- om de tabletten niet te slikken, omdat vanaf deze leeftijd er geen verhoogd risico op schildklierkanker is aangetoond. Het innemen van de jodiumtabletten heeft boven 40 jaar wel beperkte risico’s op allergie en schildklierfunctiestoornissen. Volwassen personen ouder dan 40 jaar en mensen met schildklierafwijkingen nemen het beste vooraf contact met hun behandelend arts op om nut en/of noodzaak van de eventuele inname van jodiumtabletten te bespreken.

Ook de samenstelling van de nieuwe tabletten is nu gelijk aan de tabletten die in België sinds 2011 aan inwoners worden verstrekt. De nieuwe jodiumtabletten die vanaf 1 juni 2012 op de gemeentehuizen liggen, zijn tien jaar houdbaar. Aan het ophalen van de nieuwe jodiumtabletten is geen termijn verbonden.

De in 2010 verstrekte jodiumtabletten mogen niet weggegooid worden in de afvalcontainer omdat dit slecht is voor het milieu. Inwoners kunnen de oude jodiumtabletten inleveren bij de milieustraat bij het klein chemisch afval of inleveren bij de apotheek, zoals men ook met andere verouderde geneesmiddelen doet.

De gemeenten die de tabletten verspreiden, liggen binnen tien kilometer van de kerncentrale van Borssele of twintig kilometer van de kerncentrale van Doel. Jodiumtabletten mogen alleen na instructie van de overheid worden ingenomen. Het tablet biedt uitsluitend bescherming als het op het juiste moment wordt ingenomen.

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland heeft in de vergadering van 24 mei j.l. ingestemd met het voorstel om in het najaar van 2012 over te gaan tot de tweede fase van de verspreiding van jodiumtabletten. Deze tweede fase betreft een huis-aan-huis verspreiding van jodiumtabletten met als doel een grotere beschikbaarheid van tabletten onder de doelgroep te bereiken. De details van deze wijze van verspreiding en de communicatie hierover richting inwoners wordt de komende tijd door een projectgroep uitgewerkt.
Provincie:
Tag(s):