vrijdag, 6. juli 2012 - 15:37

Jongere crimineel steviger en consequenter aanpakken

Den Haag

Het kabinet wil criminele jongeren tussen de 15 en 23 jaar steviger en consequenter aanpakken. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Teeven (V&J).

Het kabinet wil dat grensoverschrijdend gedrag van risicojongeren wordt teruggedrongen. Het voorstel biedt meer flexibiliteit om jongeren rond de 18 jaar straffen op te leggen.

15- tot 23 jarigen
Met het adolescentenstrafrecht wordt het mogelijk om meer rekening te houden met de ontwikkeling van de jongere. De rechter beslist welk strafrecht voor de jongere moet gelden, het volwassenen- of het jeugdstrafrecht. Hiervoor worden criteria opgesteld.

Strengere straffen
Een greep uit de andere maatregelen die het kabinet wil nemen:
De maximale jeugdgevangenisstraf gaat omhoog van 2 naar 4 jaar.
Zware zeden-of geweldsmisdrijven kunnen niet meer alleen met een taakstraf worden bestraft.

De 'pij-maatregel' (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen) kan worden omgezet in TBS als een veroordeelde jongere nog gevaarlijk is wanneer de pij-maatregel eindigt.
De rechter kan een jongere verplichten een opleiding te volgen.
Bij onvoldoende medewerking wordt het mogelijk om de jongere tijdelijk in een jeugdinrichting te plaatsen (een 'time-out').
Provincie:
Tag(s):