woensdag, 2. mei 2012 - 12:09

Jongeren kopen minder vaak alcohol

Het aantal keer dat jongeren onder de 16 jaar zwak alcoholhoudende drank proberen te bestellen blijft dalen, in zowel de horeca als bij slijterijen en levensmiddelenzaken. Dit blijkt uit het 2-jaarlijks onderzoek van Bureau Intraval dat in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het ministerie vHet aantal keer dat jongeren onder de 16 jaar zwak alcoholhoudende drank proberen te bestellen blijft dalen, in zowel de horeca als bij slijterijen en levensmiddelenzaken. Dit blijkt uit het 2-jaarlijks onderzoek van Bureau Intraval dat in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is uitgevoerd. an Volksgezondheid, Welzijn en Sport is uitgevoerd.

Wel proberen jongeren van 16 en 17 jaar steeds vaker sterke drank te kopen in de horeca. Voor sterke drank geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat in 2011 8% van alle jongeren onder de 18 zelf probeert de sterke drank te bestellen in een horecagelegenheid, terwijl dit met 4% bij de beginmeting in 2001 beduidend lager was. Deze stijging wordt veroorzaakt door de 16- en 17-jarigen, waarvan er vorig jaar 23% sterke drank bestelde.

Het aantal jongeren dat zelf zwak alcoholhoudende drank probeert te kopen is in 2011 weer gedaald. In 2011 gaf minder dan 1% van de jongeren aan zwak-alcoholhoudende drank te hebben gekocht bij een slijterij, terwijl dit percentage in 2001 nog op 4% lag. Bij de horeca- en levensmiddelenzaken is het aantal bestelpogingen in 2011 ook aanzienlijk gedaald ten opzichte van in 2001. In de horeca was er een daling van 13% in 2001 naar 2% in 2011 en bij levensmiddelenzaken daalde de pogingen van 14% in 2001 naar 3% in 2011.

De slaagkans, ofwel de kans dat een jongere onder 16 jaar na een bestelpoging erin slaagt om zwak-alcoholhoudende drank te kopen en een jongere onder 18 jaar sterke drank, blijft onverminderd hoog. Toch blijft er een dalende trend te zien in het percentage jongeren dat probeert alcoholhoudende dranken te kopen en daarin ook slaagt, de zogenaamde algemene koopindex. Die lag in het beginjaar 2001 nog op 32%, in 2009 op 13% en in 2011 op 11%.

Waar wordt alcohol gekocht?
Er is ook gevraagd aan de jongeren waar ze alcoholhoudende dranken kopen. De jongeren geven aan hun alcoholhoudende dranken vooral te kopen bij levensmiddelenzaken (76%) en cafés/discotheken (46%) en nauwelijks in sportkantines (2%) en cafetaria’s (1%).

In 2011 geeft 74% van alle jongeren aan wel eens alcoholhoudende dranken van anderen te krijgen, terwijl ze wettelijk gezien nog te jong zijn. Dit percentage is tussen 2003 en 2007 gedaald tot circa 50%, maar er is tussen 2007 en 2011 weer sprake van een toename. De jongeren krijgen de alcoholhoudende dranken grotendeels van (oudere) vrienden.

Wat doen ondernemers?
Het overgrote deel van de alcoholverstrekkers geeft aan het personeel te instrueren en ook te controleren of de regels van de leeftijdsgrenzen goed worden toegepast. Vooral bij levensmiddelenzaken en slijters ligt het percentage werkgevers dat het personeel controleert in 2011 (respectievelijk 100% en 91%) hoger dan in 1999 (beide 60%). In 2011 geeft het merendeel (80%-95%) aan dat zij zelf controleren of het personeel zich ook aan de instructies houdt. Bij levensmiddelenzaken is daarnaast sprake van interne controle (38%) en het inzetten van zogeheten mystery shoppers (21%). Het merendeel van zowel de slijters (72%) als de levensmiddelenzaken (88%) geeft aan dat als er een groep jongeren alcohol probeert te kopen, zij de hele groep controleren.

Het onderzoek onder 4.000 jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar en 400 ondernemers in de horeca, slijterijen en levensmiddelenzaken werd in 2011 voor de 7e keer uitgevoerd.
Provincie:
Tag(s):