dinsdag, 18. september 2012 - 16:58

Kabinet gaat investeren in nog betere leraren en schoolleiders

Den Haag

In het begrotingsakkoord 2013 is €105 miljoen vrijgemaakt voor nog beter opgeleide docenten en betere schoolleiders. Van deze extra investering gaat €44 miljoen naar het primair onderwijs, €26 miljoen naar het voortgezet onderwijs, €15 miljoen naar het middelbaar beroepsonderwijs en €20 miljoen naar het hoger onderwijs.

Een belangrijk deel van deze investering is bestemd voor docenten die een opleiding willen volgen. Concreet betekent dit onder andere dat komend jaar 200 extra leraren in het voortgezet onderwijs en 700 extra docenten in het hoger onderwijs een lerarenbeurs krijgen.

In het primair onderwijs en voortgezet onderwijs wordt de extra investering onder meer ingezet voor scholing en begeleiding van schoolleiders, bevorderen van financiële deskundigheid, certificering van opleidingen en registratie in het schoolleiderregister.

De prestatiebeloning voor docenten is in het begrotingsakkoord 2013 geschrapt, evenals de bezuiniging op het passend onderwijs en de invoering van een sociaal leenstelsel in de masterfase. Scholen krijgen een jaar extra om zich voor te bereiden op de invoering van het passend onderwijs. Na instemming door de Eerste Kamer met de Wet Passend Onderwijs zijn scholen per 1 augustus 2014 verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

In het begrotingsakkoord 2013 is verder geregeld dat de overheid de studie van mbo-studenten van 30 jaar en ouder blijft financieren. In 2013 wordt daarvoor €80 miljoen beschikbaar gesteld. Mbo-instellingen krijgen tot 1 augustus 2014 de tijd om de kwaliteitsverbeteringen en meer uren onderwijs door te voeren.
Provincie:
Tag(s):