vrijdag, 7. december 2012 - 17:01

Kabinet pakt financieel-economische criminaliteit harder aan

Den Haag

Bedrijven die de fout ingaan, kunnen straks een geldboete krijgen van ten hoogste 10% van hun jaaromzet.

Ook komen er hogere straffen voor witwassen en corruptie, en wordt misbruik van gemeenschapsgeld breder strafbaar gesteld. Verder kunnen daders van economische delicten die bij herhaling de wet overtreden een zwaardere straf tegemoet zien.

Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad vrijdag heeft ingestemd. De maatregelen geven uitvoering aan het regeerakkoord waarin staat dat het kabinet de financiële en georganiseerde criminaliteit harder wil aanpakken.

Vastgoedfraude
Financieel-economische criminaliteit kan het goede functioneren van de economie en die van de financiële sector verstoren. De vastgoedfraude- en bouwfraudezaken van de afgelopen jaren zijn daarvan voorbeelden.

Delicten als fraude, omkoping en witwassen zijn lucratief door een combinatie van hoge winsten en naar verhouding lage straffen, die in de strafwet staan. Daarom oefenen ze niet alleen aantrekkingskracht uit op daders uit het criminele milieu, maar ook op witteboordencriminelen uit de reguliere economische sector. Er is sprake van calculerend gedrag.

Witwassen
Om criminelen harder en effectiever te kunnen aanpakken, verhoogt het kabinet allereerst de strafmaxima van de verschillende vormen van witwassen.

Daarbij speelt ook een rol dat het wegsluizen van opbrengsten van mensenhandel en drugshandel in veel opzichten net zo erg is als het misdrijf zelf. De maximumstraf voor het 'kale' delict wordt verhoogd van vier naar zes jaar gevangenisstraf.

Gebeurt het witwassen uit gewoonte, dan komt er nog eens twee jaar bij en wordt de gevangenisstraf maximaal acht jaar. Profiteurs van witwasactiviteiten die een luxeleven leiden, omdat zij geld aannemen van criminelen, kunnen in het vervolg een gevangenisstraf tegemoet zien van maximaal twee jaar. Nu is dat nog één jaar.

Grote schade
Ook gaat de gevangenisstraf omhoog naar maximaal vier jaar voor daders van economische delicten die stelselmatig de regels aan hun laars lappen. Bijvoorbeeld afvalverwerkingsbedrijven die milieuvoorschriften negeren, of malafide financiële instellingen die ongebruikelijke transacties niet melden. Zij veroorzaken grote schade aan de samenleving en verstoren in ernstige mate de concurrentie met ondernemers die zich wèl aan de regels houden.

Portemonnee
Foute bedrijven kunnen als rechtspersoon harder in hun portemonnee worden geraakt. Het kabinet vindt dat meer rekening moet worden gehouden met de ernst van het feit, het profijt van de criminele activiteiten en de draagkracht van de onderneming. B

ij kapitaalkrachtige ondernemingen maken de huidige geldboetes weinig indruk. Daarom kan de rechter straks een hogere geldboete opleggen: tot maximaal 10% van de jaaromzet van de onderneming.
Provincie:
Tag(s):