maandag, 5. november 2012 - 12:05

Kabinet-Rutte II beëdigd

Den Haag

Op paleis Huis ten Bosch zijn maandag de nieuwe ministers in het openbaar beëdigd. Na afloop vond direct de bordesscène plaats.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat deze beëdiging in het openbaar plaatsvond. Dit was een wens van een meerderheid van de Tweede Kamer.

Het nieuwe kabinet bestaat uit 13 ministers en 7 staatssecretarissen
Het nieuwe kabinet wordt gevormd door een coalitie van VVD en PvdA. Er komen 7 ministers van VVD-huize en 6 PvdA-ministers en daarnaast 7 staatssecretarissen, 3 VVD en 4 PvdA.

Nieuwe ministersposten
Er komen 2 nieuwe ministersposten in het kabinet:
•minister voor Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking (BZ)
•minister voor Wonen en Rijksdienst (BZK)

De minister voor Immigratie en Asielbeleid verdwijnt. Immigratie en asiel gaat naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. Integratie en inburgering verhuist naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De start van het kabinet-Rutte II wordt overschaduwd door de ophef over de inkomensafhankelijke zorgpremie en andere pijnpunten die in het regeerakkoord zijn afgesproken.
Provincie:
Tag(s):