donderdag, 13. september 2012 - 21:35

Kamp start vrijdag verkenningsronde

Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer, Gerdi A. Verbeet, heeft donderdagmiddag 13 september overleg gevoerd met alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer.

Daarbij was op verzoek van de fractievoorzitters ook de lijsttrekker van 50Plus, de heer Krol, aanwezig. Dit als vervolg op een telefonische inventarisatie die mevrouw Verbeet donderdagmorgen onder de fractievoorzitters heeft gehouden.

In het overleg is gebleken dat de fractievoorzitters in de eerste vergadering van de nieuw gekozen Kamer op 20 september aanstaande een debat willen houden over de verkiezingsuitslag. Het doel van de beraadslaging is conform artikel 139a van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer een of meer informateurs of formateurs te benoemen en de door hen uit te voeren opdracht vast te stellen.

Tijdens het overleg hebben de fractievoorzitters unaniem ingestemd met het voorstel van de voorzitter van de grootste fractie in de Tweede Kamer om een verkenner te verzoeken nader onderzoek te doen.

Henk Kamp gaat verkennen
De heer H.G.J. Kamp is gevraagd om als verkenner met alle fractievoorzitters gesprekken te voeren. Doel van de gesprekken is het formuleren van een voorstel voor een door de Tweede Kamer vast te stellen opdracht aan een of meer informateurs.

De fractievoorzitters stellen zich voor dat tijdens het debat op 20 september aanstaande de verkenner aanwezig zal zijn om desgewenst inlichtingen te verstrekken.
Provincie:
Tag(s):