dinsdag, 26. juni 2012 - 18:16

Kamp:betere communicatie pensioenfondsen en pensioenverzekeraars

Den Haag

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past de Pensioenwet aan, waardoor de communicatieverplichtingen voor pensioenuitvoerders om hun deelnemers goed te informeren over de aanvullende pensioenen, worden aangescherpt.

In een tijd waarin een deel van de pensioenen door de onzekere economische situatie gekort moet worden, is het noodzakelijk dat pensioendeelnemers in één oogopslag kunnen zien welke uitkering men kan verwachten, wat de risico’s zijn en wat iemand zelf kan doen als dat nodig is.

Dit schrijft minister Kamp dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer waarin voorstellen staan om de pensioencommunicatie verder te verbeteren. Het streven is de aanpassing van de Pensioenwet begin 2013 naar de Tweede Kamer te sturen.

Uit een evaluatie in 2011 blijkt dat pensioenfondsen en verzekeraars de communicatieverplichtingen uit de pensioenwetgeving in het algemeen goed naleven. Tegelijkertijd heeft de huidige communicatie richting pensioendeelnemers niet altijd het gewenste effect.

Zo is belangrijke verplichte informatie voor veel deelnemers onvoldoende begrijpelijk. Soms wordt er ook een te rooskleurig beeld gegeven over de hoogte van het pensioen en is er geen inzicht in onzekerheden. Bovendien is de informatie vaak te algemeen, terwijl het uiteindelijk gaat om de persoonlijke situatie van de deelnemer.

‘De economisch onzekere tijden en de komende aanpassingen in het pensioenstelsel maken het extra belangrijk om begrijpelijke informatie te geven over de toekomst van een individueel pensioen’, aldus de minister.

Kamp verwacht dat pensioenfondsen hun verantwoordelijkheid nemen om
de voorlichting te verbeteren. Om dat te garanderen gaat hij nu de wet aanpassen. De belangrijkste aanpassingen zijn:
- Informatie over de koopkracht van het pensioeninkomen en de gevolgen van de pensioenrisico’s moeten op dezelfde wijze gecommuniceerd worden.
- In de eerste laag informatie komen alleen de belangrijkste zaken aan bod.
- Er komt meer ruimte voor maatwerk voor pensioenuitvoerders.
- Pensioenuitvoerders stemmen hun communicatie af op de behoefte van de deelnemer.
- Er komen meer mogelijkheden voor digitale informatieverstrekking.
Provincie:
Tag(s):