vrijdag, 20. april 2012 - 17:37

Kan benoemd tot voorzitter van RvC DNB

Amsterdam

De aandeelhouder van de Nederlandsche Bank (DNB), de Staat der Nederlanden, heeft Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER, per 1 juli 2012 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Nederlandsche Bank. Dit heeft DNB vrijdag bekendgemaakt.

DNB-president Klaas Knot in een eerste reactie: 'De directie is zeer verheugd dat Alexander Rinnooy Kan het voorzitterschap op zich wil nemen. Met zijn rijke bestuurlijke ervaring en brede kennis zal hij daadkrachtig en effectief invulling kunnen geven aan de verdere versterking van de toezichthoudende rol van onze Raad van Commissarissen. De directie kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking met Alexander.

Tegelijkertijd gaat onze oprechte dank uit naar Fokko van Duyne. Met zijn nimmer aflatende inzet en grote deskundigheid heeft hij waardevolle bijdragen geleverd aan de Raad. Onder zijn voorzitterschap heeft de Raad van Commissarissen veel kunnen betekenen voor de besturing van de Nederlandsche Bank.’

De heer Rinnooy Kan neemt per 1 juli 2012 het voorzitterschap over van de heer van Duyne, die terugtreedt in verband met het bereiken van de maximale benoemingstermijn (twaalf jaar). De heer van Duyne trad in 2000 toe tot de Raad van Commissarissen van DNB en vervult sinds 2004 het voorzitterschap van de Raad.

Fokko van Duyne verwelkomt Alexander Rinnooy Kan: ‘Mijn opvolger staat voor de taak de toezichthoudende rol van de Raad van Commissarissen te versterken. Hij is bij uitstek de persoon om deze taak op te pakken. Ik wens Alexander hierbij veel succes.’

Rinnooy Kan is sinds augustus 2006 kroonlid en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, welke functie hij per 1 september 2012 neerlegt. Tevens is hij parttime hoogleraar Policy Analysis in the public and private sector aan de Universiteit van Amsterdam.

Na zijn voorzitterschap van VNO (vanaf 1991) en VNO-NCW (vanaf 1995) trad Rinnooy Kan in 1996 toe tot de raad van bestuur van ING, een functie die hij tot juni 2006 bekleedde.
Provincie:
Tag(s):