maandag, 26. november 2012 - 22:57

Kans op gewelddadig gedrag hoog maar rechtbank verlengt TBS van vrouw niet

Utrecht

De rechtbank in Utrecht heeft maandag een verzoek van de officier van justitie om de terbeschikkingstelling (tbs) van een 42-jarige vrouw te verlengen, afgewezen. Dit heeft de rechtbank Utrecht maandag bekendgemaakt.

De vrouw zat sinds 1999 in een tbs-kliniek, nadat zij was veroordeeld voor onder meer bedreigingen tegen het leven gericht. De rechtbank oordeelde dat de tbs niet verlengd kan worden.

Wanneer iemand is veroordeeld voor een geweldsdelict kan de tbs onbeperkt worden verlengd. Wanneer dit niet het geval is, mag de tbs maximaal vier jaar duren.

Beslissing EHRM
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft op 31 juli van dit jaar bepaald dat wanneer in het oorspronkelijke vonnis niet uitdrukkelijk gemotiveerd is opgenomen dat de verdachte wordt veroordeeld voor een geweldsdelict, de tbs maximaal vier jaar kan duren.

De rechter die over de verlenging beslist mag niet zelf gaan interpreteren. Het gerechtshof in Arnhem heeft op 1 oktober bepaald dat een rechter niet interpreteert als zonder meer als evident kan worden vastgesteld dat iemand werd veroordeeld voor een geweldsdelict.

De rechtbank oordeelt dat dit laatste niet het geval is. In het vonnis uit 1999 ontbreekt een motivering. De vrouw werd in 1999 veroordeeld voor bedreiging met een gaspistool. Die delicten hebben niet zozeer gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen, maar hebben eerder angst veroorzaakt bij de slachtoffers.

Zorgen
'De kans op gewelddadig gedrag van de vrouw bij onmiddellijke terugkeer in de maatschappij wordt hoog geacht. De rechtbank heeft daarom zorgen over de terbeschikkinggestelde en de algemene veiligheid, maar omdat de maximale duur van tbs is bereikt kon de rechtbank daar geen rekening mee houden', aldus de rechtbank.
Provincie:
Tag(s):