woensdag, 12. december 2012 - 12:14

Kantoor Westraven van RWS weer trillingvrij

Utrecht

Medewerkers van Rijkswaterstaat kunnen vanaf 27 december weer gebruik maken van het kantoorgebouw Westraven. Dit meldt de Rijksgebouwendienst woensdag.

'Twee maanden geleden is een deel van de medewerkers alweer aan het werk gegaan in de laagbouw van het pand. Nu de laatste herstelwerkzaamheden aan de hoogbouw succesvol zijn afgerond, staat niets een veilige en verantwoorde terugkeer naar Westraven meer in de weg', aldus de Rijksgebouwendienst.

Eind juni zijn in het gebouw door medewerkers van Rijkswaterstaat trillingen gevoeld. Om de oorzaak van de trillingen te kunnen achterhalen, heeft de Rijksgebouwendienst het gebouw uitgebreid onderzocht. Tijdens het onderzoek en de herstelwerkzaamheden zijn de 1500 medewerkers op alternatieve locaties gehuisvest.

Uit het onderzoek is gebleken dat de veiligheid niet in het geding is geweest en dat de trillingen niet hebben geleid tot schade aan het gebouw. TNO en de gemeente Utrecht hebben de bevindingen en aanpak van het onderzoek en de conclusies onderschreven.

Glaswasinstallatie veroorzaker trillingen
Uit het onderzoek naar de oorzaak van de trillingen is gebleken dat een combinatie van factoren - het gebruik en de wijze van bevestiging van de glaswasinstallatie, de specifieke bouwwijze en het meubilair - leidde tot trillingen die door medewerkers van Rijkswaterstaat zijn gevoeld.

Vooral op de hoeken van het gebouw en bij het wassen van de ramen op de hoogste verdiepingen, veroorzaakte het gebruik van deze installatie trillingen. Omdat de rails en het frame van de glaswasinstallatie rechtstreeks op de stalen kolommen van het gebouw zijn gemonteerd, werden de trillingen gemakkelijk doorgegeven aan het gebouw; via de kolommen aan de vloeren en via de vloeren aan de bureaus.

De beweging werd versterkt doordat de frequenties van de trillingen in het gebruik van de glaswasinstallatie samenvalt met eigenfrequentie van de vloeren en de bureaus. De glaswasinstallatie wordt voorlopig niet tijdens werktijd gebruikt. De benodigde aanpassingen aan de installatie worden meegenomen in een regulier onderhoudsproject.
Provincie:
Tag(s):