woensdag, 24. oktober 2012 - 17:02

Kapitein krijgt 5000 euro boete voor waterverontreiniging haven Delfzijl

Delfzijl

De rederij van een onder Maltese vlag varend zeeschip betaalde maandag
22 oktober een boete van vijfduizend euro voor het verontreinigen van de haven van Delfzijl met mogelijk vierduizend liter sojaolie.

Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) maakte proces-verbaal op tegen de kapitein van het schip.

Na een melding constateerde de Waterpolitie van het KLPD maandagochtend dat een geelkleurige olieachtige substantie in de haven dreef. De agenten vermoedden dat het een plantaardige olie betrof en gingen daarom ter controle aan boord van een zeeschip dat bovenwinds in de haven sojaolie loste. Aan boord van het schip zag de Waterpolitie dat het dek tamelijk glad was en ook daar trof men een geelachtige substantie aan die leek op de stof die op het water dreef.

De kapitein van het schip vertelde de Waterpolitie dat de waterverontreiniging niet van zijn schip afkomstig was. Er hadden zich geen onregelmatigheden voorgedaan. Hij verwees naar een mogelijk defect bij de walinstallatie. Toen de Waterpolitie echter monsters van de lading nam en de administratie vorderde kwam een bemanningslid tevoorschijn die verklaarde dat er tijdens het lossen aan boord toch iets was misgegaan waardoor een tank was overgelopen. De sojaolie zou normaal via het dek in zogenaamde opvangtanks stromen maar dat werkte niet omdat de tanks vol met regenwater waren.

In overleg met het openbaar ministerie werd de 49-jarige kapitein uit Turkije een schikkingsvoorstel van 5000 euro gedaan. Dit bedrag werd door de rederij voldaan. Verder mocht het schip pas vertrekken als de opvangtanks weer leeg waren. Ook hieraan werd voldaan.
Provincie:
Tag(s):