dinsdag, 20. november 2012 - 21:28

Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerrein Schoenaker

Beuningen

Dinsdag 20 november werd tijdens een bijeenkomst bij Interchem in Beuningen het convenant Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) ondertekend en het certificaat ‘Basis Samenwerken’ uitgereikt aan bedrijventerrein Schoenaker in Beuningen.

Dit Keurmerk is te danken aan de nauwe samenwerking tussen Ondernemersvereniging Schoenaker, Politie Gelderland Zuid, Brandweer Maas en Waal, Gemeente Beuningen en MKB-Nederland als procesbegeleider. Door deze samenwerking wordt de veiligheid van het bedrijventerrein gewaarborgd en overlast, inbraken en vernielingen tegengegaan.

De gevestigde ondernemingen op bedrijventerrein Schoenaker ondervonden steeds vaker schade door criminaliteit, overlast, verloedering of brand. De ondernemers voelden de noodzaak om wat aan deze risico’s te doen en richtten de ‘Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Schoenaker’, bestaande uit afgevaardigden van de OV Schoenaker, politie, brandweer en gemeente Beuningen, op.

De werkgroep heeft een aantal maatregelen getroffen om de veiligheid op het bedrijventerrein te waarborgen. Gemeente Beuningen heeft straatnaamborden zichtbaar gemaakt en bomen gesnoeid, zodat de verlichting niet meer gehinderd wordt. In de toekomst blijft de gemeente regelmatig bomen snoeien voor een beter zicht. Ook het gevaarlijke punt waar de fietsroute uitkomt op de weg van het bedrijventerrein, wordt aangepakt. De politie zorgt er onder andere voor dat een wijkagent toezicht houdt en regelmatig surveilleert op de bedrijfsterreinen. De taken van de brandweer bestaan onder andere uit het controleren en zichtbaar maken van de brandkranen.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen te verbeteren. Met het behalen van het KVO-B wordt de kwaliteit van de veiligheid op bedrijventerrein Schoenaker herkenbaar en gewaarborgd en de continuïteit gegarandeerd.
Provincie:
Tag(s):