maandag, 5. november 2012 - 10:02 Update: 08-07-2014 0:45

Kinderen van niet-gehuwde ouders vaker erkend

Kinderen van niet-gehuwde ouders worden steeds vaker al in het jaar van geboorte erkend door de vader.

In 2011 gold dat voor 9 op de 10 baby’s. Ook het aantal erkenningen is sterk toegenomen, vooral doordat steeds meer kinderen buiten het huwelijk worden geboren.

Steeds meer kinderen al in geboortejaar erkend

Steeds meer kinderen van wie de ouders niet gehuwd zijn worden bij geboorte of nog in hetzelfde jaar door hun vader erkend. In 2011 gold dat voor bijna 90 procent van de kinderen, terwijl het in 2000 nog 84 procent was. Nog eens 7 procent van de in 2000 geboren kinderen werd in een later jaar erkend. Op 1 januari 2012 was 9 procent van de in 2000 buiten het huwelijk geboren kinderen (nog) niet erkend.

Aantal erkenningen toegenomen

Niet alleen het aandeel erkenningen neemt toe, ook het jaarlijkse aantal erkenningen is flink gestegen. Dit komt vooral doordat er steeds meer kinderen worden geboren van wie de ouders niet getrouwd zijn. In 2011 waren dat er 81,6 duizend, van wie er 73,4 duizend in datzelfde jaar door hun vader zijn erkend. In 2000 ging het om 51,5 duizend geboorten en 43,1 duizend erkenningen. Daarnaast worden jaarlijks nog ongeveer 4 duizend kinderen erkend die in een eerder jaar zijn geboren. Dit aantal is vrij stabiel.
Categorie:
Tag(s):