donderdag, 4. oktober 2012 - 18:16

KLPD-medewerkers ontslagen door valse declaraties

Driebergen

De korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft drie politiemedewerkers van de Dienst Spoorwegpolitie (36, 37 en 54 jaar) de disciplinaire straf van voorwaardelijk ontslag opgelegd wegens ernstig plichtsverzuim.

Dit verzuim heeft te maken met het indienen van onjuist en valselijk opgemaakte declaraties.

Het KLPD maakt disciplinaire maatregelen actief bekend, rekening houdend met de privacy van de betrokkene(n). De organisatie wil daarmee transparant zijn in de uitvoering van het integriteitbeleid en kenbaar maken dat het korps aan dit beleid ook daadwerkelijk uitvoering geeft.
Provincie:
Tag(s):