maandag, 27. augustus 2012 - 17:03

Knapen: Nederland moet op Duitse radar blijven

Nijmegen

‘Geen land in Europa heeft zoveel buurlanden als Duitsland, de uitdaging voor Nederland is zichtbaar te blijven voor Berlijn. Er gaat veel goed tussen onze landen, maar door cultuurverschillen en de taalbarrière blijven nog kansen onbenut'.

Dat zei staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken maandag bij het in ontvangst nemen van de aanbevelingen van de studentendenktank ‘Nederland-Duitsland/nationaal van de Radboud Honours Academy.

De studenten pleiten onder meer voor beter taalonderwijs, voorlichting over cultuurverschillen en aanpassing van wet- en regelgeving. De staatssecretaris beaamt dat hoewel op papier de Europese binnengrenzen zijn weggevallen er nog altijd sprake is van allerlei juridische, bestuurlijke en bureaucratische grenzen. Nederland en Duitsland werken hieraan in het project Grensoverschrijdende Samenwerking.

Nauwe banden
Nederland en Duitsland onderhouden nauwe banden op allerlei terreinen. Per jaar wordt tussen beide landen voor ruim 130 miljard euro aan handel gedreven. Daarmee is de bilaterale handelsrelatie één van de vier meest intensieve ter wereld.

Particulieren en bedrijven die tegen moeilijkheden aanlopen kunnen voor advies en concrete ondersteuning terecht bij een van de 20 Nederlandse vertegenwoordigingen in Duitsland. Naast de ambassade in Berlijn zijn er ook consulaten in Düsseldorf en München en honorair-consulaten in onder meer Keulen, Bremen, Kleef, Aken en Emden.

Bijna een jaar geleden gaf de staatssecretaris de denktank de opdracht voor het onderzoek. Sindsdien hebben de studenten literatuurstudie gedaan, kwalitatief onderzoek verricht, experts geïnterviewd en studiebezoeken aan Berlijn en Münster gebracht.

De studenten vormen een van de twee jaarlijkse denktanks aan de Radboud Honours Academy die tot 2016 voorstellen zullen doen om de Duits-Nederlandse samenwerking te verbeteren. Vorig jaar startte ook de 'Denktank Nederland-Duitsland/euregionaal' met een opdracht van voorzitter Thom de Graaf van Euregio Rijn-Waal.
Provincie:
Tag(s):