dinsdag, 4. september 2012 - 20:07

Koninklijke Militaire School (KMS) blijft in Weert

Weert

Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg hebben besloten tot een extra bijdrage van € 1 miljoen euro om de Koninklijke Militaire School (KMS) voor Weert te behouden. ‘Met dit signaal willen wij een stevige impuls geven voor het politiek debat over de KMS op 6 september 2012’, meldt de provincie Limburg dinsdag.

GS vinden het van groot belang dat de KMS voor Weert en Limburg behouden blijft. Daarom heeft het college van GS dan ook besloten zijn bijdrage van € 1 miljoen te verhogen naar € 2 miljoen.

De burgemeester van Weert is erg blij met de extra bijdrage van de provincie. Hij gaat ervan uit dat de gemeente ook een extra bijdrage doet boven de reeds toegezegde € 1 miljoen voor het gebruik van onderwijsvoorzieningen in Weert.

De gouverneur en de burgemeester zien met het behoud van de KMS in Weert zeer goede kansen voor de verpaarsing (samenwerking tussen de krijgsmachtsdelen landmacht, luchtmacht en marine) van de krijgsmacht.

Daarnaast ligt Weert natuurlijk ideaal voor de toekomstige samenwerking van de krijgsmacht binnen de Benelux en Europa. Beide bestuurders zijn ervan overtuigd dat met deze extra bijdrage van de provincie en de gemeente, de politiek maximaal in stelling is gebracht om terug te komen op haar oorspronkelijke plan om de KMS Weert te sluiten.

Essentieel is dat niet gekeken wordt naar de eenzijdige opgave om op vastgoed te bezuinigen, maar dat uitgegaan wordt van de bijdrage die behoud van de KMS Weert levert aan de totale bezuinigingsoperatie waar de minister invulling aan moet geven.

De kracht van het businessplan is dat door de vermaatschappelijking en medegebruik er meer bezuinigingen mogelijk zijn dan door puur vanuit het vastgoed te redeneren.

Weert wil met haar bijdrage gaan inzetten op samenwerking met de onderwijsinstellingen die de vermaatschappelijking vorm gaan geven.
De KMS staat hoog op de lijst van punten die door de provincie Limburg naar voren wordt gebracht tijdens de kabinetsformatie.

De gouverneur en de burgermeester zien, door de extra beschikbaar gestelde financiële middelen, het politieke debat over de KMS op donderdag 6 september aanstaande dan ook met vertrouwen tegemoet. Voor beide bestuurders staat als een paal boven water: “De Koninklijke Militaire School blijft in Weert”.
Provincie:
Tag(s):