maandag, 6. augustus 2012 - 20:54

Krachtig signaal tegen schatkistbankieren

Verantwoordelijk wethouder Ad Verseput heeft door middel van een brief aan het ministerie van Financiën laten weten niet gediend te zijn van de plannen om het schatkistbankieren in te voeren.

Het schatkistbankieren wordt verplicht ingevoerd voor onder andere gemeenten, provincies en waterschappen en zorgt volgens het college van b&w ervoor dat de gemeente minder autonomie krijgt over haar begroting. Bovendien betekent schatkistbankieren volgens het college extra bezuinigingen voor de gemeente, vermindering van de economische ontwikkeling in de regio en extra administratieve lasten. Kortom, een meer dan ongewenste ontwikkeling.

Op dit moment is een wetsvoorstel in de maak. Het is de bedoeling dat het per 1 januari 2013 wordt ingevoerd. Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is ook een brief naar het ministerie gestuurd. Daarnaast heeft de VNG gevraagd om vanuit alle gemeenten een brief te sturen. Dit om de verwerping extra kracht bij te zetten.

Hoe werkt schatkistbankieren?
Een deelnemende instantie regelt het betalingsverkeer via de eigen bank(en). Aan het einde van een werkdag wordt een eventueel negatief saldo op de bankrekening(en) aangezuiverd vanaf de rekening-courant die de instantie heeft bij het ministerie van Financiën. Andersom wordt een positief saldo op de bankrekening(en) aan het einde van de dag juist afgeroomd ten gunste van de rekening-courant bij het ministerie van Financiën. De instantie ontvangt in geval van een positief saldo van het ministerie een rentevergoeding.

Overschot naar rijk, niet naar eigen economie
De staat handelt zelfstandig op de geld- en kapitaalmarkt. Het ministerie zegt tegen goede condities te kunnen handelen met de gelden van de decentrale overheden. De decentrale overheden verwachten echter rentederving als gevolg van het schatkistbankieren. Hierdoor gaat aanzienlijke investeringscapaciteit verloren, moet extra worden bezuinigd of moeten de lokale belastingen worden verhoogd. De vrees is dat dit een nadelige impact heeft op de economische ontwikkeling van ons land en de werkgelegenheid. Dit draagt volgens het college niet bij aan een vermelde oplossing van de economische recessie.
Provincie:
Tag(s):