maandag, 20. februari 2012 - 17:25

Kwaliteit Groninger en Drentse basisschoolgebouwen ondermaats

Regio

De kwaliteit van de basisschoolgebouwen in Groningen en Drenthe is ondermaats. Dat blijkt uit onderzoek naar energieverbruik, binnenklimaat, bouwkundige en bouwfysische staat en functionele geschiktheid van de scholen, op initiatief van de provincies. Nu de helft van de 320 gebouwen is onderzocht, blijken energieverbruik en binnenklimaat erger dan verwacht. Schoolgebouwen verslinden energie en met de gezondheid in de klassen is het slecht gesteld.

De resultaten werden afgelopen vrijdag besproken tijdens de manifestatie ‘Scholen voor het Noorderland’. Daar spraken beleidsmakers, schoolbesturen en jonge architecten over de grondige en vooral integrale en duurzame aanpak van schoolgebouwen. Verwacht wordt dat de
problematiek alleen maar verder toeneemt door krimp en teruglopende leerlingaantallen.

De urgentie is daarom groot voor provincies, gemeenten, schoolbesturen en Bureau Scholenbouwmeester om samen oplossingen te zoeken voor gezonde, energiezuinige en toekomstbestendige schoolgebouwen.
‘We moeten toe naar nieuwe vormen om de huisvesting te organiseren, zodat bouw, onderhoud en exploitatie beter op elkaar afgestemd zijn’, aldus de Drentse gedeputeerde Tanja Klip-Martin.

Door een scheiding tussen economisch en juridisch eigendom van schoolgebouwen komen duurzame investeringen, hoe klein soms ook, in de praktijk moeilijk van de grond. De provincies Groningen en Drenthe werken aan een oplossing in de vorm van het proefproject Schoolschap, dat in Oost-Groningen wordt uitgevoerd. Een werkmaatschappij aangestuurd door gemeenten en schoolbesturen, die voor een beperkte regio de onderwijshuisvesting verzorgt. Niet alleen van ontwerp tot oplevering, maar ook voor schoonmaak, onderhoud en exploitatie.

Groninger gedeputeerde Piet de Vey Mestdagh: ‘De problematiek van de scholenbouw raakt belangrijke kwesties als duurzaamheid, gezondheid, milieu en krimp. Gemeenten zullen samen met schoolbesturen de vraag moeten beantwoorden welke gebouwen het beste uitgebreid of gerenoveerd, nieuw gebouwd of gesloopt kunnen worden. De provincies ondersteunen gemeenten en scholen door de inzet van het expertisecentrum Bureau Scholenbouwmeester’.

Het NEND-project ‘Gezonde en energiezuinige scholen’ wordt in het kader van het INTERREG IV A-programma Deutschland-Nederland ondersteund met middelen van het “Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling” (EFRO) en nationale en regionale cofinanciers.
Provincie:
Tag(s):