zaterdag, 29. december 2012 - 17:53 Update: 03-07-2014 1:03

Kwaliteit vuurwerk nog niet goed genoeg

Kwaliteit vuurwerk nog niet goed genoeg

Bij onderzoek van ingevoerd consumentenvuurwerk blijkt 18 procent van het geteste vuurwerk niet aan de veiligheidseisen te voldoen.

Dat is het voorlopige resultaat van controles door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de afgelopen maanden. Het percentage niet-deugdelijk vuurwerk ligt daarmee iets onder het gemiddelde van de afgelopen acht jaar (24 procent) en ook onder het gemiddelde van de afgelopen twee jaar (21 procent). Door de grote verschillen over de jaren is echter geen sprake van een afnemende tendens. [b]Nep-illegaal[/b] Opvallend is dit jaar dat naast illegaal zwaar vuurwerk steeds meer nep-illegale vuurwerkartikelen worden aangetroffen of artikelen die daarmee in verband worden gebracht. Het gaat om artikelen die volgens het etiket zwaar, illegaal knalvuurwerk bevatten maar in werkelijkheid veel lichter en wel toegelaten zijn. Hoewel deze artikelen bij juist gebruik niet gevaarlijk hoeven te zijn, draagt dergelijke misleiding niet bij aan de betrouwbaarheid van en het vertrouwen in aangeschaft vuurwerk. Een bijzonder en gevaarlijk voorbeeld van ‘nep-illegaal’ is de (Black) Cobra die door de ILT in beslag is genomen. Het gevaar schuilt hem in het gebruik omdat de zware knallading horizontaal in plaats van verticaal kan wegschieten.
Provincie: