dinsdag, 3. april 2012 - 22:05

Last onder dwangsom voor zwembad Scheldeveste

Breskens

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op dinsdag 3 april 2012 een last onder dwangsom opgelegd aan zwembad de Scheldeveste in Breskens.

Het zwembad is onderdeel van Vakantiepark Zeebad. Tijdens een controle was er niemand aanwezig met een geldig EHBO-diploma terwijl dit wel verplicht is.
De controle vond plaats op 8 februari 2012. Volgens de Wet- en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden moet er iemand met een geldig EHBO-diploma binnen de badinrichting aanwezig zijn.
Last onder dwangsom

Gedeputeerde Staten van Zeeland leggen een last onder dwangsom op van €2.000 per overtreding van de last met een maximum van €10.000. De last houdt in dat er alleen gezwommen mag worden wanneer er minimaal één persoon in de badinrichting aanwezig is met een geldig EHBO-diploma.
Tweede controle

Bij een tweede controle op 24 februari 2012 was er wel iemand met een geldig EHBO-diploma aanwezig. Dit is echter voor Gedeputeerde Staten geen reden om af te zien van de last onder dwangsom.
Opleidingen

De badinrichting geeft aan inmiddels actie te hebben ondernomen. Er worden EHBO-opleidingen verzorgd voor medewerkers van het zwembad.
Provincie:
Tag(s):