woensdag, 27. juni 2012 - 18:22

'Leerlingenvervoer niet ineens veel duurder'

Groningen

Gedeputeerde Boumans van de provincie Groningen gaat zich inspannen de korting voor leerlingenvervoer niet ineens, maar gefaseerd af te schaffen. Dit op voorstel van de ChristenUnie Statenfractie.

Het OV-bureau Groningen Drenthe, dat het leerlingenvervoer in de provincies Groningen en Drenthe regelt, wilde de kortingsregeling voor grootgebruikers afschaffen. Door het verdwijnen van de regeling zouden de abonnementsprijzen voor scholieren tussen de 14 en 22 procent stijgen. Hierdoor zouden ouders en verzorgers honderden euro’s per jaar meer kwijt zijn aan de reiskosten van hun kinderen.

De ChristenUnie wilde dat het besluit van het OV-bureau wordt teruggedraaid en er gezocht wordt naar een acceptabelere oplossing. Statenlid Rinze van der Born: ‘Uiteraard begrijpen wij dat er bezuinigd moet worden, maar deze maatregel is veel te heftig. Wij vinden het belangrijk dat het leerlingenvervoer in onze provincie betaalbaar blijft.’

De gedeputeerde heeft toegezegd met het OV-bureau te overleggen over een overgangsregeling om de korting in het komend schooljaar geleidelijk af te bouwen. Zo worden ouders en verzorgers in september niet plotseling geconfronteerd met een forse prijsstijging. De ChristenUnie heeft de gedeputeerde gevraagd nog voor de zomervakantie duidelijkheid te geven.
Provincie:
Tag(s):