maandag, 19. maart 2012 - 9:23

Leerplicht tot 23 jaar voor jongeren zonder diploma

De Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) zou graag zien dat Nederlandse jongeren tot hun 23ste jaar verplicht naar school gaan als zij geen startkwalificatie hebben. Dit schrijft het AD maandag.

Met deze maatregel wil de Jonge het aantal voortijdige schoolverlaters terugdringen. Ondanks eerder genomen maatregelen stagneerde de daling van voortijdige schoolverlaters in Rotterdam. Daarom pleit de wethouder voor andere maatregelen. De Jonge zegt in de krant dat 'als er geen mogelijkheid komt tot handhaving van de kwalificatieplicht boven de 18 jaar, de effecten op daling van de cijfers marginaal blijven'.

Jongeren mogen pas van school als zij een strartkwalificatie hebben van minimaal vwo, havo of mbo-niveau 2. Jongeren zonder diploma op havo-, vwo-, of mbo-niveau moeten tot hun 18e naar verplicht naar school.

In Rotterdam is bijna 80 procent van de voortijdige schoolverlaters 18 jaar of ouder. Zonder diploma lopen de jongeren een grotere kans om werkloos te worden of in de criminaliteit terecht te komen.
Om het verzuim van de groep 18 jaar of ouder aan te pakken, heeft de wethouder geen dwangmiddelen. 'De afname van het voortijdig schoolverlaten in deze leeftijdsgroep is teleurstellend laag: bij de 18-jarigen was dat een schamele 1,1 procent, bij de 19-jarigen 4,2 procent. Terwijl we bij 16- en 17-jarigen het aantal uitvallers zagen verminderen met respectievelijk 37 procent en 47 procent,'aldus de wethouder in het AD.
Provincie:
Tag(s):