donderdag, 26. april 2012 - 14:02

Leerplichtwet niet in strijd met mensenrechten

In hoger beroep zijn drie ouders veroordeeld tot voorwaardelijke geldboetes van € 250,- voor het overtreden van de Leerplichtwet.

Hun geloofsbezwaren tegen scholen in de omgeving plus het feit dat hun kinderen bij een Amerikaanse school waren ingeschreven en daar virtueel onderwijs volgden, moeten volgens deze ouders leiden tot vrijstelling van de Leerplichtwet. Het hof volgt hen daarin niet.

Vrijstelling Leerplichtwet
De ouders hebben een specifieke geloofsovertuiging en deden een beroep op vrijstelling van de Leerplichtwet omdat zij bezwaar hebben tegen de godsdienstige richting van alle scholen in hun omgeving. Deze vrijstelling geldt echter niet als de kinderen in een eerder schooljaar al waren ingeschreven voor een school waartegen later bezwaren bestaan. Dat is hier het geval geweest. Volgens de verdediging zou het om deze reden niet verlenen van de vrijstelling, in strijd zijn met de bepalingen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wat betreft de vrijheid van religie en het verbod op discriminatie. Het hof is het hier niet mee eens omdat er ook zonder vrijstelling mogelijkheden zijn om onderwijs te volgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het geven van aanvullend onderwijs in de avonduren en weekeinden, de inschrijving voor een school op grotere afstand of het zelf oprichten van een school.

Virtueel onderwijs
Verder beroepen de ouders zich op vrijstelling omdat hun kinderen virtueel onderwijs volgen van een school in het buitenland. Het gaat om de Clonlaraschool in Michigan in de Verenigde Staten. Het gerechtshof gaat ook daar niet in mee. Een voorwaarde voor deze vrijstelling is namelijk dat het kind de onderwijsinrichting in het buitenland geregeld bezoekt. Het virtueel bezoeken van de Clonlaraschool valt volgens het hof echter niet onder geregeld bezoek.

De rechtbank in Breda kwam op 12 maart 2010 tot een ander oordeel. De rechtbank vond namelijk wel dat het niet toekennen van de vrijstelling in strijd was met de vrijheid van religie.
Provincie:
Tag(s):