dinsdag, 31. juli 2012 - 14:13

Leers moet verwestering Somaliërs bezien

Den Haag

Minister Leers moet bij asielaanvragen van Somalische vreemdelingen beoordelen of zij te verwesterd zijn om zich bij terugkeer in Somalië te kunnen handhaven onder de streng islamitische leefregels van de islamitische groepering Al Shabaab.

Hij zal daarom zijn asielbeleid voor Somalië op dit punt moeten aanpassen. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag.

De zaak was aangespannen door een Somalische vreemdeling omdat de minister haar aanvraag om een asielvergunning had afgewezen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

De Raad van State is van oordeel dat de minister de mate van verwestersing van de Somalische vrouw 'onvoldoende heeft betrokken' bij de vraag of van haar kan worden verwacht dat zij zich kan handhaven onder de leefregels van Al Shabaab. De uitspraak van de Raad van State betekent niet dat de minister de vrouw daarom nu een asielvergunning moet geven, maar dat hij opnieuw op haar aanvraag moet beslissen en dit aspect daarbij moet betrekken.

De uitspraak van vandaag is een gevolg van een eerdere uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van juni 2011. In die zaak heeft het Hof geoordeeld dat Somaliërs die moeten terugkeren naar gebieden in Somalië die onder controle staan van de groepering Al Shabaab, een groter risico lopen om in problemen te komen als zij verwesterd zijn.

Sinds 1991 heeft Somalië geen functionerende centrale regering en wordt de controle uitgeoefend door feitelijke machthebbers, zoals de groepering Al Shabaab. Volgens gezaghebbende bronnen is in de door Al Shabaab gecontroleerde gebieden sprake van een repressieve vorm van sociale controle, waarbij personen die niet aan de strenge leefregels voldoen aan ernstige lijfstraffen kunnen worden onderworpen.
Provincie:
Tag(s):