vrijdag, 13. januari 2012 - 18:48

Leers: Op non-actief stellen Albayrak was terecht

Den Haag

Volgens minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel betwist de rechtbank niet het op non-actief stellen van mevrouw Albayrak als algemeen directeur van het COA

Hij stelt daarbij vast dat door de rechter het op non-actief stellen door de Raad van Toezicht van het COA niet wordt betwist, en dat het onderzoek naar de mogelijke angstcultuur bij het COA onbelemmerd gedaan moet kunnen worden. Het hof stelt wel dat de op non-actief stelling eindig moet zijn en heeft daarvoor de datum van 1 maart vastgesteld. Dit schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Minister Leers wacht het onderzoek naar de mogelijke angstcultuur en de salariëring af. Hij vindt het van het grootste belang om zeker te stellen dat het lopende onderzoek door de commissie onbelemmerd en onafhankelijk doorgang kan vinden. Het hof heeft geoordeeld dat de Raad van Toezicht tot de conclusie kon komen dat het onderzoek alleen optimaal kan plaatsvinden, wanneer Albayrak als algemeen directeur, tijdens het onderzoek niet werkzaam is. De minister heeft daarom de Commissie gevraagd onderdelen uit het onderzoek die betrekking hebben op de positie van mevrouw Albayrak, versneld uit te voeren.

De Commissie heeft aangegeven daar geen mogelijkheden voor te zien. Om die reden heeft minister Leers de Raad van Toezicht van het COA verzocht zeker te stellen dat de onbelemmerde en onafhankelijke voortgang van het onderzoek wordt gewaarborgd. Minister Leers acht het niet opportuun te reageren op recente berichtgeving in de media. Het arrest geeft hem geen aanleiding terug te komen op zijn eerdere uitlatingen over de aanleiding voor de op non-actief stelling van mevrouw Albayrak.
Provincie:
Tag(s):