dinsdag, 15. mei 2012 - 13:37

Leers: 'Tentenkamp Ter Apel kan niet lang blijven'

Ter Apel

Het tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers in Ter Apel kan niet lang blijven. Het tentenkamp van vooral Irakezen en Somaliërs kan leiden tot verstoring van de openbare orde.

Daarnaast komt de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in gevaar. Minister Leers bood eerder een week bedenktijd met onderdak voor alle bewoners van het tentenkamp aan, zonder voorwaarden. Dat hebben zij tot nu toe geweigerd.

Dat schrijft minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) in antwoord op Kamervragen. Hij wil nog niet vooruitlopen op het moment van een eventuele beëindiging van het tentenkamp. "Maar de huidige situatie is niet langdurig houdbaar", schrijft Leers.

Om de situatie in het tentenkamp leefbaar te houden, hebben de gemeente Vlagtwedde (waar Ter Apel onder valt) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wel gezorgd voor toiletten, vuilnisbakken en drinkwater.
Provincie:
Tag(s):